More from the company

Published: 2014-12-18 08:22:46

WntResearch AB: Nyligen publicerade prekliniska data tyder på att Wnt-5a kan främja progression av oral skivepitelial cancer

WntResearch AB meddelar att Tommy Anderssons forskargrupp vid Lunds universitet har publicerat prekliniska data som visar att Wnt-5a signalering kan öka migration och invasion av orala skivepiteliala cancerceller. Intressant nog kan dessa effekter av Wnt-5a hämmas av den antagonistiska peptiden Box-5. Dessa data stödjer ett koncept där Wnt-5a sannolikt främjar utvecklingen av sjukdomen och att peptiden Box-5 är ett möjligt sätt att störa denna progression. Arbetet publicerades online i den vetenskapliga tidskriften Journal of Oral Pathology & Medicin den 2a december 2014.

VD Nils Brünners kommenterar: "Prognosen för patienter med diagnosen oral skivepitelial cancer är fortfarande dålig. Identifieringen av nya terapeutiska mål och möjliga nya behandlingsalternativ för sjukdomen är därför viktigt. Detta tidiga prekliniska arbete av professor Tommy Anderssons forskargrupp är ett intressant och spännande steg i rätt riktning ". För ytterligare information vänligen kontakta: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: + 45 2614 4708 Om WntResearch WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på AktieTorget. WntResearch utvecklar läkemedel för behandling vid metastaserande cancer. WntResearch har en läkemedelskandidat i klinisk fas 1 – Foxy-5 – samt ett utvecklingsprogram – Box-5. Bolaget fokuserar på klinisk utveckling av Foxy-5.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription