More from the company

Published: 2015-06-17 15:29:57

WntResearch AB: WntResearch - rapport från ASCO 2015

Årets American Society of Clinical Oncology (ASCO) hölls i Chicago i början av juni. WntResearch representerades av VD Nils Brünner, CFO Tommy Andersson, IR och Clinical Operations-ansvariga Ulla Buhl och vår tidigare styrelseordförande, Peter Buhl. ASCO är världens största onkologikongress och där diskuteras och presenteras de senaste framstegen inom medicinsk cancerbehandling. ASCO är också en viktig mötesplats läkemedelsföretag, bioteknikföretag och akademiska forskare.

Vad gäller den vetenskapliga delen, så intresserade sig WntResearch särskilt för presentationer och diskussioner om alternativa och nya paradigmer i tidig läkemedelsutveckling, med målsättningen att ytterligare optimera våra framtida kliniska prövningar. Vi lyssnade också på presentationer om biomarkörer inklusive markörer för cirkulerande cancerceller och cancerstamcellsanalys för att kunna utnyttja de allra bästa och mest relevanta biomarkörsanalyserna under de kommande fas Ib och fas II-studierna med Foxy-5. WntResearch deltog också i möten med ett antal olika leverantörer som erbjuder andra prekliniska analyser som kan vara relevanta för företagets forskning.

WntResearch hade även uppföljningsmöten med några av de läkemedelsföretag som företaget träffade på Bio-Europe i Paris tidigare i år. Det är intressant att notera att flera av de större läkemedelsbolagen för närvarande intresserar sig för Wnt-området, men de har endast tillgång till Wnt-antagonister medan Foxy-5 är en Wnt-agonist. Dessutom riktar sig deras substanser främst på andra Frizzle-receptorer än Foxy-5. Många av företagen genomför kliniska studier i fas Ib och planerar för fas II. Majoriteten av de planerade studierna genomförs som kombination med standard kemoterapi. Inga prekliniska data på Wnt5a presenterades vid mötet.

Sammanfattningsvis, ASCO-mötet var mycket intressant för oss och vi lärde oss flera nya saker som vi kan ha nytta av i den framtida utvecklingen av Foxy-5 och Box-5.

För ytterligare information kontakta:

Nils Brünner, CEO, WntResearch AB (publ)

E-post: nbr@wntresearch.com

Telefon: +45 2614 470

Om WntResearch

WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget. WntResearch utvecklar läkemedel för behandling vid metastaserande cancer. WntResearch har en läkemedelskandidat i klinisk fas 1 - Foxy-5 - samt ett utvecklingsprogram - Box-5. Bolaget fokuserar för närvarande främst på utvecklingen av Foxy-5.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription