More from the company

Published: 2016-03-08 08:13:27

WntResearch AB: WntResearch presenterar på Life Sciencedagen i Göteborg

WntResearch meddelar att man deltar på Life Sciencedagen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg onsdagen den 9 mars, och presenterar senaste utvecklingen i bolaget.

Bolagets nya VD Henrik Lawaetz kommer att presentera den kliniska utvecklingen av bolagets ledande läkemedelssubstans Foxy-5 till motverkan av tumörspridning i samband med olika cancersjukdomar.

?

Life Sciencedagen kommer att hållas i Wallenbergsalen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

För ytterligare information om detta evenemang se:
http://www.lifesciencedagen.se/

För ytterligare information kontakta:
Henrik Lawaetz, CEO WntResearch,
Tel. +46 (0) 72 702 4694
E-post hl@wntresearch.com

Om WntResearch:
WntResearch har startat det kliniska utvecklingsarbetet med bolagets första läkemedelskandidat, Foxy-5, som i djurmodeller har visat sig radikalt hämma tumörspridning (metastasering) av bröstcancer och prostatacancer. WntResearch arbetar för att utvecklingsarbetet skall resultera i kommersialisering och klinisk användning av bolagets nya läkemedel mot tumörspridning. WntResearch är baserat på forskning från professor Tommy Andersson och hans forskargrupp vid Lunds universitet, där de arbetar med att utveckla innovationer baserat på proteinet Wnt-5a och dess roll i cancer. WntResearch har förutom Foxy-5 i klinisk fas 1 ett utvecklingsprogram Box-5, som är en kompletterande peptid till Foxy-5 med potential att motverka metastasering i andra tumörformer än där Foxy-5 verkar. WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget.För mer info se http://www.wntresearch.com/

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription