More from the company

Published: 2016-03-11 08:55:32

WntResearch AB: WntResearch AB presenterar på Sedermeradagen

Den 16 mars 2016 kommer WntResearch AB att presentera på Sedermeradagen i Lund. WntResearchs VD Henrik Lawaetz och CSO Tommy Andersson kommer att presentera bolaget kl. 14.30–15.00.

Sedermeradagen i Lund 2016 äger rum på Medicon Village och inleds med frukostmingel kl. 07.45. Därefter följer en heldag med bolagspresentationer och frågestunder innan dagen avslutas med en Börsbar. Sedermeradagen är en investerardag anordnad av Sedermera Fondkommission som ett tillfälle att möta intressanta bolag inom micro- och smallcapsegmentet i Sverige.

Sedermeradagen sänder även live på www.sedermeradagen.se  

För mer information och anmälan:
www.sedermeradagen.se
Telefon: 0431 - 47 17 00
E-post: info@sedermeradagen.se

För ytterligare information kontakta:
Henrik Lawaetz, VD
E-mail: hl@wntresearch.com
Telefon: + 45 2013 5298

Om WntResearch
WntResearch har startat det kliniska utvecklingsarbetet med bolagets första läkemedelskandidat, Foxy-5, som i djurmodeller har visat sig radikalt hämma tumörspridning (metastasering) av bröstcancer och prostatacancer. WntResearch arbetar för att utvecklingsarbetet skall resultera i kommersialisering och klinisk användning av bolagets nya läkemedel mot tumörspridning. WntResearch är baserat på forskning från professor Tommy Andersson och hans forskargrupp vid Lunds universitet, där de arbetar med att utveckla innovationer baserat på proteinet Wnt-5a och dess roll i cancer. WntResearch har förutom Foxy-5 i klinisk fas 1 ett utvecklingsprogram Box-5, som är en kompletterande peptid till Foxy-5 med potential att motverka metastasering i andra tumörformer än där Foxy-5 verkar. WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget.

För mer info se http://www.wntresearch.com/

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

News from Spotlight Group