More from the company

Published: 2016-03-14 08:00:19

WntResearch AB: Framlägger video från presentation av bolaget på Stockholm CorporateFinance

WntResearch presenterade på Stockholm Corporate Finance Life Science & Healthcare Seminar på Operaterassen torsdagen den 10 mars, kl. 12.45 där man visade senaste utvecklingen i bolaget.

Bolagets nya VD Henrik Lawaetz och professor Tommy Andersson, som lett forskargruppen bakom bolagets läkemedelskandidater, presenterade både den kliniska utvecklingen av bolagets ledande substans Foxy-5, och den tidiga utvecklingen av bolagets nästa substans Box-5.

WntResearch är ett bioteknik bolag som fokuserar på en helt unik utveckling av substanser mot cancermetastaser (tumörspridning), och har just genomfört sin första kliniska fas 1 studie med succé. Nästa studie som är en fas 1b studie har just fått sitt godkännande på 2 centra och därmed påbörjats.

Stockholm Corporate Finance arrangerade kapitalmarknadsdagen för åttonde året i rad. Ca 400 åhörare var samlade för att lyssna till 16 företag som presenterade sina verksamheter.

Se video från presentationen av WntResearch här:

http://cloud.magneetto.com/wonderland/2016_0310_WntResearch/view

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lawaetz, CEO WntResearch,

Tel. +46 (0) 72 702 4694

E-post hl@wntresearch.com

Om WntResearch:

WntResearch har startat det kliniska utvecklingsarbetet med bolagets första läkemedelskandidat, Foxy-5, som i djurmodeller har visat sig radikalt hämma tumörspridning (metastasering) av bröstcancer och prostatacancer. WntResearch arbetar för att utvecklingsarbetet skall resultera i kommersialisering och klinisk användning av bolagets nya läkemedel mot tumörspridning. WntResearch är baserat på forskning från professor Tommy Andersson och hans forskargrupp vid Lunds universitet, där de arbetar med att utveckla innovationer baserat på proteinet Wnt-5a och dess roll i cancer. WntResearch har förutom Foxy-5 i klinisk fas 1 ett utvecklingsprogram Box-5, som är en kompletterande peptid till Foxy-5 med potential att motverka metastasering i andra tumörformer än där Foxy-5 verkar. WntResearch AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget.

För mer info se http://www.wntresearch.com/

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

News from Spotlight Group