More from the company

Published: 2016-05-13 09:08:10

WntResearch AB: Ny vetenskaplig artikel

Ny vetenskaplig artikel visar att en kombinationsbehandling som minskar mängden WNT5A och samtidigt blockerar dess effekt förbättrar möjligheten att motverka spridning av melanomceller

 

Professor Tommy Anderssons forskargrupp vid Lunds Universitet har nyligen publicerat en artikel i den vetenskapliga tidskriften Oncotarget. I artikeln redogörs för prekliniska försök med en kombination av WntResearch:s läkemedelskandidat Box-5, vilken blockerar WNT5A-signalering, och en IL-6-antikropp som minskar nivån av WNT5A. Försöken visar att denna kombinationsbehandling reducerar melanomcellers spridningsförmåga i betydligt större utsträckning än monoterapier som antingen blockerar WNT5A-signalering eller reducerar WNT5A-nivån.

De vetenskapliga fynd som presenteras i artikeln kan komma att underlätta utvecklingen av en mer effektiv typ av läkemedelsbehandling för att bromsa sjukdomsförloppet vid malignt melanom – en allvarlig form av hudcancer som utgår från kroppens pigmentbildande celler.

Den vetenskapliga artikeln har titeln “Demonstration of a WNT5A-IL-6 positive feedback loop in melanoma cells: Dual interference of this loop more effectively impairs melanoma cell invasion” och finns publicerad i Oncotarget, Advance Publication 2016, www.impactjournals.com/oncotarget och kan nås direkt via följande länk; http://www.impactjournals.com/oncotarget/index.php?journal=oncotarget&page=article&op=view&path%5B%5D=9332. Länk till artikeln finns även tillgänglig på WntResearch:s hemsida www.wntresearch.com.

New scientific article reveals that a combination therapy which reduces the level of WNT5A and concomitantly blocks its effect improves the ability to obstruct dissemination of melanoma cells

Professor Tommy Andersson's research group at Lund University has recently published an article in the scientific journal Oncotarget. The article describes preclinical studies with a combination of WntResearch's drug candidate Box-5, which blocks WNT5A signaling, and an IL-6 antibody that reduces the level of WNT5A. The study results show that this combination therapy reduces the dissemination of melanoma cells to a far greater extent than monotherapies which either blocks WNT5A signaling or reduces WNT5A levels.

The research findings presented in the scientific article may facilitate the development of a more effective type of drug treatment to slow disease progression in malignant melanoma - a serious form of skin cancer that is based on the body's pigment-forming cells.

The scientific article entitled “Demonstration of a WNT5A-IL-6 positive feedback loop in melanoma cells: Dual interference of this loop more effectively impairs melanoma cell invasion” is published on Oncotarget, Advance Publication 2016, www.impactjournals.com/oncotarget and can be directly read via the following link; http://www.impactjournals.com/oncotarget/index.php?journal=oncotarget&page=article&op=view&path%5B%5D=9332. The article is also available on WntResearch’s webpage, www.wntresearch.com.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB