Press release from Companies

Published: 2010-10-22 09:20:07

WntResearch AB: Korrigering av Bert Junnos personbeskrivning

WntResearch har upptäckt ett sakfel i bolagets memorandum. Bert Junnos personbeskrivning på sidan 23 i memorandumet skall vara följande:

Bert Junno, född 1966, är sedan maj 2010 styrelseledamot i WntResearch. Sedan november 2008 är han VD i Bolaget. Junno är härutöver VD för Forskarpatent i Syd AB som driver cirka 15 projekt inom life science, varav ett antal drivs i bolagiserad form. Junno har en Ph.D. i "Semiconductor Physics and Technology" samt en M.Sc. i fysik från Lunds Universitet. Junno äger inga aktier i WntResearch. VD Bert Junno kommenterar: "Min personbeskrivning i memorandumet innehåller ett sakfel som vi nyligen upptäckte. Vi beklagar detta och går nu ut med ett pressmeddelande för att åtgärda sakfelet. Jag är inte chef för Ideon Science Park. Jag är VD för Forskarpatent i Syd AB och WntResearch. Min korrekta personbeskrivning återges ovan." Bert Junno, VD För ytterligare information kontakta: Bert Junno, VD E-post: bert.junno@wntresearch.com Telefon: 0707-77 22 09

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription