Press release from Companies

Published: 2010-10-29 08:21:53

WntResearch AB: Nyemissionen fulltecknad

Den 27 oktober 2010 avslutades teckningstiden i WntResearch AB:s (publ) nyemission inför bolagets listning på AktieTorget. Teckningsgraden i emissionen uppgick till 123 procent, inkluderat erhållen teckningsförbindelse. Därmed nyemitteras 1 330 000 aktier, vilket medför att antalet aktier i bolaget - efter registrering hos Bolagsverket - kommer att öka till 7 041 750 aktier och att aktiekapitalet kommer att öka till 633 757,50 kronor. Genom nyemissionen tillförs WntResearch cirka 380 nya aktieägare. Första handelsdag på AktieTorget är beräknad till den 26 november 2010.

"Naturligtvis är intresset för WntResearch glädjande och med den likvid vi tillförs kan vi genomföra den planerade toxikologiska studien, som ligger till grund för att sedan kunna ta steget till att genomföra studier i människa. Jag vill också passa på att hälsa alla nya aktieägare välkomna till WntResearch." Bert Junno VD, WntResearch AB (publ) För ytterligare information kontakta: Bert Junno, VD E-post: bert.junno@wntresearch.com Telefon: 0707-77 22 09

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription