Press release from Companies

Published: 2010-11-16 14:28:02

WntResearch AB: Rättelse av resultat

WntResearch AB (publ) samarbetar med en fristående forskargrupp vid Lunds Universitet. Forskningsgruppen som står bakom uppfinningarna som kommersialiseras av WntResearch, har vid en genomgång av tidigare forskningsresultat upptäckt räknefel för de data som ligger till grund för figur 4c i nedan angivna artikel, vilken WntResearch refererade till i bolagets emissions- och listningsmemorandum. Felet innebär att studien inte signifikant visar att celler som exponerats för bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 svarar på behandling med Tamoxifen. Enligt styrelsen i WntResearchs bedömning skall detta fel inte komma att påverka bolagets planerade prekliniska eller kliniska program.

“Wnt-5a signaling restores tamoxifen sensitivity in estrogen receptor-negative breast cancer cells”, Ford et al 2009.” Bert Junno kommenterar: ”Forskargruppen kommer att kontakta den vetenskapliga tidskriften där artikeln publicerades för att informera om det upptäckta felet, vilket sker i samband med att WntResearch informerar marknaden om det via detta pressmeddelande. Resultaten i den ovannämnda studien hade behövts verifieras oavsett felet eller ej, men naturligtvis känns det tråkigt när sådana här saker upptäcks. WntResearchs styrelse och ledning anser dock inte att det fel som upptäckts i forskningsresultaten påverkar bolagets planer för det prekliniska eller kliniska programmet. Verifiering av resultat är en naturlig del i forskning och utveckling. Försök pågår redan där verifiering görs i studier såväl in-vitro (celler i provrör) men även in-vivo (i djur). Den nya försöksserien, som inkluderar försök in-vivo, visar preliminärt att läkemedelskandidaten Foxy-5 ökar uttrycket av östrogenreceptorn i cancerceller. WntResearch kommer nu som planerat att fortsätta och undersöka om Tamoxifen är verksamt på dessa celler in-vivo.” Bert Junno VD, WntResearch AB (publ) För ytterligare information kontakta: Bert Junno, VD E-post: bert.junno@wntresearch.com Telefon: 0707-77 22 09

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription