Press release from Companies

Published: 2010-12-06 16:14:18

WntResearch AB: Uppdaterat emissionsutfall efter möjlighet till återkallelse och första handelsdag på AktieTorget

WntResearch AB (publ) genomförde under oktober 2010 en nyemission inför listning på AktieTorget. Nyemissionen blev övertecknad. WntResearch offentliggjorde den 25 november 2010 ett tilläggsmemorandum. Med anledning av detta gavs de som tecknat aktier i emissionen rätt till återkallelse av sin teckning. Efter återkallelser om totalt 805 566 SEK tillförs WntResearch - via nyemissionen inför listningen på AktieTorget - 7 174 434 SEK före emissionskostnader. Första handelsdag på AktieTorget beräknas bli den 17 december 2010.

1 195 739 aktier nyemitteras. Antalet aktier i WntResearch kommer, efter registrering hos Bolagsverket, att uppgå till 6 907 489 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 621 674,01 kronor. Utbokning av aktier är beräknat att påbörjas i början av vecka 50, 2010. Första handelsdag på AktieTorget beräknas bli den 17 december 2010. VD Bert Junno kommenterar: "Med cirka 320 nya aktieägare och tillfört kapital ställer vi nu in siktet på genomförande av den planerade toxikologiska studien, som ligger till grund för att sedan kunna ta steget till att genomföra studier i människa. Vi kommer alltså planenligt att fortsätta vårt arbete för att forskningen skall resultera i nya läkemedel mot tumörspridning." Bert Junno VD, WntResearch AB (publ) För ytterligare information kontakta: Bert Junno, VD E-post: bert.junno@wntresearch.com Telefon: 0707-77 22 09

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription