Press release from Companies

Published: 2010-12-16 12:24:09

WntResearch AB: WntResearch utser Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant

WntResearch AB (publ) har utsett Sedermera Fondkommission AB till likviditetsgarant i bolagets aktie som ska anslutas till AktieTorget den 17 december.

Sedermeras uppdrag påbörjas den 17 december och består av likviditetsfrämjande åtgärder. Syftet är att öka aktiens likviditet och att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket ska resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare i handeln med aktien. Övriga nyheter ifrån WntResearch AB (publ): WntResearch har blivit inbjudna att presentera bolagets planer på Biotech Showcase i San Francisco den 10-12e januari. Konferensen är en satellitkonferens till den större JP Morgan Healthcare conference som pågår samtidigt. Syftet med denna konferens är att samla intressanta nya bolag och presentera dessa för institutionella investerare och läkemedelsbolag. VD Bert Junno: Detta presentationstillfälle ger WntResearch en utmärkt möjlighet att få uppmärksamhet internationellt för bolagets program kring utveckling av nya läkemedel för att motverka spridning av cancer. Möjligheterna till att träffa nya affärskontakter är också stort då i stort sett alla som arbetar med affärsutveckling och ledning i branschen finns närvarande i anslutning till JP Morgans konferens. För mer information kontakta: Bert Junno VD, WntResearch AB (publ) Telefon: 0707-772209 E-post: bert.junno@wntresearch.com För mer information om Sedermera Fondkommission AB som likviditetsgarant kontakta: Jimmy Stolpe Sedermera Fondkommission AB Telefon: 0431-47 17 62 E-post: jimmy.stolpe@sedermera.se

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription