More from the company

Published: 2016-08-19 08:06:33

WntResearch AB: Ny vetenskaplig artikel visar att WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5 ökar produktionen av ett tumörhämmande enzym

I en vetenskaplig artikel publicerad online på Molecular Oncology beskrivs nya prekliniska forskningsresultat som understryker potentialen hos WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5 att hämma tumörutveckling vid tjocktarmscancer. De genomförda experimenten ger dessutom en bättre förståelse av substansens verkningsmekanism.

Professor Tommy Anderssons forskargrupp har tillsammans med en annan forskargrupp vid Lunds Universitet visat att både det kroppsegna proteinet Wnt-5a och WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5 hämmar så kallad kanonisk Wnt-signalering i cancerceller. Detta resulterar i en viss minskad tumörtillväxt men framförallt i en kraftigt ökad produktion av tumörhämmaren 15-PGDH. Denna tumörhämmare är ett enzym som bryter ned substansen prostaglandin E2, vilken driver tumörutveckling framför allt i koloncancerceller.

Läs abstractet här: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574789116300710

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription