Press release from Companies

Published: 2011-03-03 14:29:43

WntResearch AB: WntResearch utser LPT som huvudleverantör av tjänster i den pre-kliniska delen av bolagets produktutvecklingsprogram: FOXY-5

WntResearch AB (publ) har utsett LPT, Laboratory of Pharmacology and Toxicology GmbH, i Hamburg till huvudleverantör av bolagets pre-kliniska toxikologiprogram.

LPT har varit etablerat inom branschen sedan 45 år tillbaka och är en partner som är van att arbeta såväl med små som stora läkemedelsbolag. LPT levererar till de högt ställda specifikationer som branschen kräver och har alla de tillstånd som krävs från de europeiska och amerikanska läkemedelsverken för att bedriva utvecklingsverksamhet. Sedan tidigare samarbetar WntResearch med Bachem AG i Basel, för produktion av läkemedelssubstanser, och pharm-analyt LABOR GmbH i Baden, för specialisttjänster inom bioanalys. Närmast kommer läkemedelssubstans att levereras av Bachem till de toxikologiska studier som LPT planerar genomföra under april till maj 2011. Resultaten skall sedan analyseras av pharm-analyt i Österrike för att därefter resultera i en rapport som bolaget ska använda som underlag för rådgivning med läkemedelsverket. Med stöd av denna rådgivning avser bolaget designa och genomföra de avslutande regulatoriska studier med FOXY-5 som krävs för att få godkänt för att ta utvecklingsprogrammet till cancerpatienter i klinisk fas 1. De ovannämnda avslutande regulatoriska studierna är planerade att utföras under andra halvåret 2011. Inför den ökade aktiviteten under 2011 har WntResearch anställt två personer som ska arbeta med administration respektive koordinering av kontakter med bolagets underleverantörer. VD Bert Junno kommenterar: "Valet av LPT med 45 års historia och branscherfarenhet gör att WntResearch nu har tre mycket renommerade och starka samarbetspartners. Det har varit en intensiv och fruktbar period av planering och genomgång av anbud efter listningen av bolaget. Målet har varit att skaffa solida, flexibla och kunniga leverantörer för att lyckosamt föra utvecklingsprogrammet framåt. Tillsammans med bolagets nya medarbetare kommer vi nu att gå in i en ny fas med fokus på genomförande av arbetet som leder till kliniska tester av bolagets produkt FOXY-5 med bröstcancerpatienter. Affärsmässigt fokus är att fortsatt arbeta vidare med de kontakter som initierats med framtida eventuella kunder och samarbetspartners. Strategin är att WntResearch ska delta i internationella affärsutvecklingsmöten och vid några tillfällen också presentera bolaget såsom skedde nyligen vid Biotech Showcase i San Francisco. Nu närmast kommer WntResearch att delta i Bio Spring Europe i Milano, den 13-16 mars, med över 1 000 företag från läkemedelsbranschen representerade." För mer information kontakta: Bert Junno VD, WntResearch AB (publ) Telefon: 0707-772209 E-post: bert.junno@wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription