More from the company

Published: 2016-09-14 08:58:26

WntResearch AB: WntResearch kommenterar forskningsartikel om Wnt-5a

Nya forskningsresultat förklarar hur Wnt-5a hämmar bröstcancercellers spridningsförmåga samt identifierar en ny markör för biologisk aktivitet av läkemedelskandidaten Foxy-5

I en vetenskaplig artikel som nyligen publicerats online i tidskriften Journal of Experimental and Clinical Cancer Research beskrivs nya prekliniska forskningsresultat som understryker potentialen hos det kroppsegna proteinet Wnt-5a att hämma bröstcancercellers förmåga att röra sig och bilda metastaser. Författarna redogör dessutom för en ny mekanism som bidrar till detta. Samtidigt har en ny biologisk markör identifierats, vilken skulle kunna användas för att utvärdera biologisk aktivitet av behandling med WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5.

Professor Tommy Anderssons forskargrupp vid Lunds Universitet har visat att det kroppsegna proteinet Wnt-5a hämmar bröstcancercellers invasionsförmåga oberoende av en förändring i den process som kallas ”epithelial-mesenchymal transition”. Istället kunde man påvisa att förekomst av Wnt-5a-aktivitet i dessa celler leder till en nedreglering av CD44 – ett protein som är kopplat till tumörcellers invasion och metastasering. Detta senare fynd innebär också att uttrycket av CD44 skulle kunna användas som en markör för att Wnt-5a signalering har inducerats av företagets läkemedelskandidat Foxy-5.

Läs abstractet här:

http://jeccr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13046-016-0421-0

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription