Press release from Companies

Published: 2011-05-17 14:10:48

WntResearch AB: Nytt datum för delårsrapport

Nytt datum för offentliggörande av delårsrapporten är idag den 17 maj 2011.

För ytterligare information kontakta: Bert Junno, VD E-post: bert.junno@wntresearch.com Telefon: 0707-77 22 09

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription