More from the company

Published: 2016-10-06 08:25:16

WntResearch AB: WntResearch presenterar bolagets projekt för globala läkemedelsföretag vid en konferens

WntResearchs VD Henrik Lawaetz och Chief Scientific Officer Tommy Andersson har bjudits in för att presentera bolagets läkemedelsprojekt Foxy-5 och Box-5 vid ”by-invitation-only” konferensen Oncology Opportunities in Medicon Valley, vilken äger rum i Malmö den 6 oktober 2016.

”Vi välkomnar möjligheten till en dialog med en rad globala företag som visat intresse för skandinaviska biotechföretag verksamma inom onkologiområdet”, säger Henrik Lawaetz, VD, WntResearch.

Konferensen har temat ”Cancer research and ecosystem in Medicon Valley – focus on novel cancer therapies” och arrangeras av Invest in Skåne och Copenhagen Capacity. Bland deltagande företag märks Johnson & Johnson, Bristol-Myers Squibb, Pfizer, AbbVie och Eli Lilly.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription