Press release from Companies

Published: 2011-06-29 16:09:56

WntResearch AB: WntResearch har framgångsrikt genomfört den första tox studien med Foxy-5

WntResearch AB (publ) har tillsammans med LPT, laboratoriet för farmakologi och toxikologi GmbH i Hamburg, avslutat det första viktiga steget i de toxikologiska studier som krävs av de medicinska myndigheterna, som t.ex. svenska läkemedelsverket, för att fas 1 kliniska studier i cancerpatienter ska kunna påbörjas. En dosbestämmande (DRF) studie hos råttor och maximalt tolererad dos (MTD) studie hos hundar har nu genomförts. En första kort översikt ges nedan. WntResearch väntar fortfarande på två slutliga rapporter som förväntas i augusti i år och kommer att uppdatera marknaden med mer information om detta bedöms vara av allmänt intresse.

DRF och MTD studierna i två arter som inte tidigare testats utgör delar av förberedelserna för att fastställa en doseringsregim i GLP (Good Laboratory Practice) studier som följer i samma art såväl som i efterföljande fas 1 säkerhetsstudier på människor. En fyra veckors GLP studie krävs innan ansökan om tillstånd att starta fas 1 studier på människor. Företaget planerar att börja enrollera patienter för en fas 1 studie med start i juni 2012. Resultaten ifrån de toxikologiska undersökningarna var som förväntat och företaget kommer att fortsätta sitt Foxy-5 program som planerat och att använda de befintliga uppgifterna ifrån tox-studien för att planera ytterligare prekliniska och kliniska studier. CEO Bert Junno kommentarer: "Resultaten ifrån dessa tox-studier av Foxy-5 är mycket positiva och gör det möjligt för oss att fortsätta som planerat. Resultaten ligger i linje med den tidsplanering som gör det möjligt att registrera patienter i fas 1 om ett år. Resultaten kommer dessutom att vara av intresse för läkemedelsindustrin eftersom WntResearch kraftigt har förbättrat sin plattform av viktiga data kring säkerhet och läkemedelsutveckling." Om LPT LPT har varit kvalitetsledande inom branschen sedan 45 år tillbaka och är en partner som är van vid att arbeta både med små och stora läkemedelsföretag. LPT levererar enligt branschens krävande specifikationer och har alla tillstånd som krävs av Europeiska och amerikanska läkemedelsmyndigheter för att bedriva utvecklingsverksamhet. Om WntResearch AB WntResearch (WNT.ST) är börsnoterat på Aktietorget och verksamheten är baserad på forskning ifrån Lunds universitet. Fokus och syftet med WntResearch är att utveckla nya läkemedel mot metastaserande cancersjukdomar. Företaget har två större utvecklingsprojekt, Foxy-5 och Box-5. Huvudprojektet är Foxy-5 som är för närvarande testas i in vivo-modeller och planeras att starta och slutföra fas 1 kliniska prövningar i metastaserande cancer under 2012. För mer information kontakta: Bert Junno, VD WntResearch AB (publ) Tel: 031-707-772209 E-post: bert.junno@wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription