Press release from Companies

Published: 2011-07-07 15:48:49

WntResearch AB: WntResearch har skickat in en ny patentansökan kring diagnostik och behandling av prostatacancer.

WntResearch AB (publ) har skickat in en ny patentansökan som skyddar användningen av bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 för behandling av prostatacancer. I patentet presenteras också metoder för diagnostik av prostatacancer.

Som uppfinnare och upphovsmän till de nya kliniska såväl som in-vitro studierna som ligger till grund för WntResearch patentansökan står bolagets CSO, Tommy Andersson, och Anders Bjartell, professor och överläkare i urologi vid Skånes univeritetssjukhus. Projektet är i en tidig fas men bygger på en solid vetenskaplig grund. Härnäst väntar att testa resultaten i in-vivo studier. CEO Bert Junno kommentarer: "Prostatacancer är en av de absolut vanligaste cancersjukdomarna i hela världen och mot aggresiva former av sjukdomen behövs nya effektiva mediciner som framförallt kan reducera antalet dödsfall. Att kunna erbjuda behandling som motverkar allvarliga former av denna sjukdom ligger helt i linje med WntResearch strategi. Även om projektet är i tidig fas och kräver mer verifiering tror jag att detta kommer att väsentligt öka värdet av WntResearch totala erbjudande gentemot läkemedelsbranschen." Kort om prostatacancer Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer i Sverige med drygt 10000 fall årligen. Det är också den vanligast förekommande cancerrelaterade dödsorsaken hos män med ca 2500 fall per år. Även om diagnostik, behandling och operativa ingrepp idag är mycket effektiva gentemot primärtumören är det viktigt att fokusera på effektiv behandling av aggressiva tumörer och då framförallt spridd, metastaserad, sjukdom något som WntResearch hoppas kunna erbjuda i framtiden. Om WntResearch AB WntResearch (WNT.ST) är börsnoterat på Aktietorget och verksamheten är baserad på forskning ifrån Lunds universitet. Fokus och syftet med WntResearch är att utveckla nya läkemedel mot metastaserande cancersjukdomar. Företaget har två större utvecklingsprojekt, Foxy-5 och Box-5. Huvudprojektet är Foxy-5 som är för närvarande testas i in vivo-modeller och planeras att starta och slutföra fas 1 kliniska prövningar i metastaserande cancer under 2012. För mer information kontakta: Bert Junno, VD WntResearch AB (publ) Tel: 031-707-772209 E-post: bert.junno@wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription