Press release from Companies

Published: 2011-08-17 12:42:21

WntResearch AB: WntResearch har tecknat ett licensavtal med EMD Millipore

WntResearch AB (publ) och EMD Millipore har ingått ett icke-exklusivt licensavtal som tillåter EMD Millipore att producera och sälja Box-5 läkemedelskandidat för forskningstillämpningar. Läkemedelskandidaten Box-5 är en hämmare av Wnt-5a signalering och utgår ifrån samma aminosyresekvens som WntResearch ledande läkemedelskandidat Foxy-5. Försäljning av Box-5 för forskningsändamål förväntas att bli en nischprodukt för WntResearch där företaget kommer att erhålla en tvåsiffrig royalty på nettoförsäljningen och en mindre del av färdig produkt för kvalitetskontroll och egen användning. VD Bert Junno kommentarer: "Det finns en ökande och hög efterfrågan, ifrån forskare, efter en hämmare (Box-5) som verkar på Wnt-5a signalering. Bolaget har fått många förfrågningar om materialet. Jag är glad att kunna ingå detta avtal tillsammans med en ledande tillverkare som levererar högkvalitativa produkter till intresserade forskare. Det finns, förutom cancerforskning, flera andra potentiella tillämpningsområden för Box-5 inom t.ex. lunga, hjärta och bentillväxt relaterade sjukdomar och som skulle kunna vara av intresse för forskare. EMD Millipore: EMD Millipore, en division av Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland, erbjuder lösningar som gör det möjligt för forskare att bedriva hälsorelaterad forskning enkelt, effektivt och ekonomiskt. Med en katalog om mer än 40.000 produkter, är EMD Millipore en av de tre ledande leverantörerna av material till biotechbranschen. För mer information:.www.emdmillipore.com. WntResearch AB: WntResearch (WNT.ST) är noterat på Aktietorget och verksamheten är baserad på forskning från Lunds universitet.Inriktningen och syftet med WntResearch är att utveckla nya läkemedel mot metastaserande cancer. Företaget har två större utvecklingsprojekt, Foxy-5 och Box-5. Det viktigaste projektet är Foxy-5, som för närvarande testas i in vivo-modeller, och är planerad att starta och slutföra fas 1 kliniska studier på metastaserande cancer 2012. Bert Junno, VD WntResearch AB (publ) Tel: 031-707-772209 E-mail: bert.junno@wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription