Press release from Companies

Published: 2011-09-09 08:15:49

WntResearch AB: WntResearch uppdatering om med för bolaget positiva resultat i Tox studie av Foxy-5

WntResearch AB (publ) meddelar att en toxstudie, där preliminära resultat nämndes i ett pressmeddelande den 29 juni i år, nu fullt har analyserats och rapporterats. De preliminära observationerna har bekräftats och kommer som tidigare meddelats tillåta företaget att fortsätta sina utvecklingsplaner som är inriktade på kliniska prövningar med Foxy-5 för behandling av cancerpatienter med metastaserande cancersjukdom.

VD Bert Junno kommenterar: "Jag är glad att kunna presentera de slutgiltiga resultaten av toxstudierna och att slutsatserna, som är positiva för projektet, inte skiljer sig ifrån den som meddelades i juni i år. Toxstudien var framgångsrik eftersom det gav oss värdefull information som kommer att vara till nytta för vår fortsatta utveckling." För mer information kontakta: Bert Junno, VD WntResearch AB (publ) Tel: +46-707-772209 E-post: bert.junno@wntresearch.com Om WntResearch AB WntResearch (WNT.ST) är ett publikt bolag noterat på AktieTorget och är ett forskningsbaserat bioteknikföretag utspunnet ifrån Lunds universitet. Bolaget grundades 2007. Inriktning och mål för WntResearch är att utveckla nya terapier för behandling av cancerpatienter med svåra former av cancer och med dålig prognos såsom metastaserande sjukdom. Företaget har två större projekt inom läkemedelsutveckling, Foxy-5 och Box-5. Foxy-5 är det projekt som har kommit längst och som för närvarande testas i in-vivo-modeller och planeras fas 1 kliniska prövningar vid metastaserandecancer i 2012.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription