Press release from Companies

Published: 2011-11-30 14:50:43

WntResearch AB: Offentliggörande av prospekt

WntResearch AB (publ) offentliggör härmed prospekt med anledning av företrädesemissionen som inleds den 7 december 2011. Prospektet finns att tillgå på bolagets (www.wntresearch.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsida, där även 6-sidig folder och anmälningssedel för teckning utan stöd av företrädesrätt kommer att offentliggöras i samband med att teckningstiden inleds. För ytterligare information kontakta: Bert Junno, VD E-post: bert.junno@wntresearch.com Telefon: 0707-77 22 09

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription