Press release from Companies

Published: 2012-01-12 11:41:33

WntResearch AB: Nils Brünner tillträder som ny VD

WntResearch AB (WNT.ST) meddelar att professor Nils Brünner har accepterat att tillträda som ny VD för WntResearch. Bytet av VD för företaget görs med avsikt att stärka företagets ledning inför den kliniska utvecklingen Foxy-5. Detta efter de positiva resultaten ifrån tox-studien av Foxy-5 som tidigare rapporterats i december 2011. Bert Junno fortsätter i företaget men nu i rollen som "Chief Financial Officer" (CFO) och ledamot i företagets styrelse. Tillsammans innebär dessa förändringar att företaget får en starkare ledning med en bredare kompetens.

Styrelsens ordförande Peter Buhl Jensen kommentarer: Jag är mycket glad att Professor Brünner har accepterat att tillträda som ny VD för företaget. Dr. Nils Brünner är en mycket respekterad och välkänd specialist inom onkologiområdet med ett etablerat internationellt nätverk som är av stort värde för företaget. Professor Brünner fungerar som vetenskaplig rådgivare i flera olika biotech och diagnostiska storföretagen och som ledamot i flera större internationella sammanslutningar inom onkologiområdet. Dessutom har han många års framgångsrik erfarenhet som innovativ forskningsledare. Professor Brünner har varit vetenskaplig rådgivare för WntResearch sedan 2008. Jag ser fram emot vårt framtida samarbete som kommer att inriktas på att skapa ett ökat värde för aktieägarna genom att optimera den kliniska utvecklingen av Foxy-5 för behandling av metastaserande cancer samt genom att etablera partnerskap med större företag inom detta område. Jag vill uttrycka min stora tacksamhet för det framgångsrika arbete som Bert Junno lagt ner i företaget och som lett till att WntResearch utvecklats ifrån ett litet "spin-out" företag från Lunds universitet till ett på AktieTorget börsnoterat företag. Jag välkomnar Bert Junno i hans nya roll som CFO i WntResearch. För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Buhl Jensen, styrelseordförande E-post: pbj@buhloncology.com Telefon: + 45 2160 8922

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription