Press release from Companies

Published: 2012-01-13 17:21:17

WntResearch AB: En positiv utvärdering av inskickad Eurostars ansökan

WntResearch AB (WNT.ST) meddelar att en ansökan om stöd från programmet Eurostars har utvärderats med ett mycket positivt resultat. WntResearch har rankats som 19 av de 115 projekt som passerade den satta kvalitetströskeln. Det totala antalet ansökningar var 294. Detta innebär att bolaget sannolikt kommer att erhålla finansiellt stöd även om vi ännu inte har fått någon information om hur stort det ekonomiska stödet kan bli. Detta kommer att meddelas till marknaden så snart som vi erhåller denna information.

Programmet Eurostars finansierar forskning och utvecklingsverksamhet (FoU) som drivs av små och medelstora företag. EU stöder initiativet med € 100 miljoner, medan ytterligare € 300 miljoner kommer från de 27 länder som har anslutit sig till detta initiativ. VD Nils Brünner kommentarer: Jag är mycket glad att WntResearch har fått en så hög ranking att vi kan förvänta oss ett ekonomiskt stöd för vår verksamhet. Med detta förväntade stöd och vår senaste kapitalförstärkning så är jag övertygad om att vi kan gå vidare som planerat med vårt kliniska program och påbörja klinisk fas 1 under 2012. Tommy Andersson kommenterar: Som forskare och grundare av WntResearch är jag stolt och glad över att få denna mycket uppmuntrande utvärdering och jag ser det som en kvalitetsstämpel för Foxy-5-projektet och vetenskapen bakom det. För ytterligare information kontakta: Peter Buhl Jensen, styrelseordförande E-post: pbj@buhloncology.com Telefon: +45 2160 8922

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription