Press release from Companies

Published: 2012-02-01 16:51:21

WntResearch AB: Företagets huvudprojekt Foxy-5 har nu öronmärkts finansiering från Eurostars programmet

WntResearch AB (WNT.ST) meddelar att dess huvudprojekt Foxy-5 nu har öronmärkts för finansiering inom ramen för ett godkänt Eurostarsprojekt av samtliga nationella finansiärer. Detta innebär att Foxy-5 nu har erhållit samfinansiering hela vägen från tillverkning av substansen, genom bekräftande prekliniska studier och en full regelmässig toxikologisk undersökning och slutligen inkluderande en klinisk fas 1 studie samt initiering av en första fas 2-studie av cancerpatienter. Bolaget har fortfarande inte någon information om stödets exakta storlek - men kommer att informera marknaden så snart vi erhåller denna information i slutet av februari 2012.

Programmet Eurostars finansierar forskning och utveckling (FoU) verksamhet som drivs av små och medelstora företag. EU stöder initiativet med € 100 miljoner i bidrag, medan ytterligare € 300 miljoner kommer från de 27 länder som har anslutit sig till detta initiativ. VD Nils Brunners kommentarer: Finansieringen är ett ekonomiskt genombrott för WntResearch och vi är alla ivriga att genomföra strategin för utveckling av Foxy-5 som en anti-metastaserande drog. Jag känner mig övertygad om att med nuvarande internationella Eurostars konsortium, styrelse och ledning har vi det perfekta laget för att lyckas i vårt arbete. Jag vill speciellt framhålla Bert Junnos, tidigare VD och nuvarande Chief Financial Officer, framsynthet att ansöka om finansiering ifrån Eurostars programmet. För ytterligare information kontakta: Nils Brunner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: +45 2614 4708 eller Peter Buhl Jensen, styrelseordförande E-post: pbj@buhloncology.com Telefon: +45 2160 8922

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription