More from the company

Published: 2017-01-09 17:21:06

WntResearch AB: WntResearch forskning och utveckling presenteras vid Biotech Showcase i San Francisco den 11 januari 2017

Biotech Showcase är en investerar- och partnerkonferens där små och medelstora bioteknikföretag ges möjlighet att presentera sig samt träffa investerare och biofarmaceutiska aktörer. Biotech Showcase lockar investerare och kommersiella partners från hela världen. Arrangörerna förväntar sig i år över 3 000 besökare till eventet i San Francisco, USA.  

Korrekt länk där Vd Henrik Lawaetz  presentation av WntResearch i efterhand kommer att kunna ses är https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1130974

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lawaetz, VD
E-mail: hl@wntresearch.com
Telefon: +46 72 702 4694

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Projektet befinner sig för närvarande i en fas 1b-studie på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat på Aktietorget.

För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription