Press release from Companies

Published: 2012-04-30 11:28:13

WntResearch AB: Eurostars finansiering beviljad för Foxy-5 projektet

WntResearch AB (WNT.ST) meddelar att totalt cirka 2,7 miljoner EUR (omkring 24,5 miljoner SEK) har beviljats till bolagets huvudprojekt Foxy-5 av Eurostars programmet. Dessutom kommer samtliga fem Europeiska medsökande samarbetspartners som ingår i utvecklingen av Foxy-5 att tillsammans med WntResearch att medfinansiera projektet. Det ekonomiska stödet, inklusive medfinansiering kommer totalt att uppgå till cirka 4,2 miljoner EUR (omkring 38 miljoner SEK).

Det är idag en utmaning att behandla cancerpatienter med spridd sjukdom detta eftersom den primära tumören sällan är det direkta hotet för dessa patienter. I själva verket, i de allra flesta fall är cancer-associerat dödligheten direkt associerad till spridning av cancern till andra organ, dvs metastasering. Det inneboende problem som finns med de flesta befintliga behandlingsmetoder är att de inte direkt riktar sig mot att hindra själva spridningsprocessen och det är här Foxy-5 har visat intressanta prekliniska resultat. VD Nils Brünner kommenterar: Jag är tacksam för WntResearchs del att få detta finansiella stöd från Eurostars-programmet för företagets Foxy-5 projekt. Bidraget gör det möjligt för oss att pröva Foxy-5 i människa (fas 1) i ett område där det finns ett stort medicinskt behov. Jag ser mycket fram emot att samarbeta med våra engagerade partners för att utveckla Foxy-5 för cancerpatienter. Projektet är nu väl finansierat genom klinisk fas 1. Kontakt WntResearch: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: +45 2614 4708

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription