More from the company

Published: 2017-01-18 16:24:23

WntResearch AB: WntResearch investerarträffar i februari-mars 2017

WntResearch VD Henrik Lawaetz kommer att presentera bolaget under Stockholm Corporate Finance Life Science seminarium 21-22 mars. WntResearch presentation hålls 22 mars kl. 8.30-9.00.

För fullt program och anmälan, se här.

WntResearch  kommer även att presentera på Investordagen i Köpenhamn 21 mars som Dansk Aktionärforening håller. Detta event brukar besökas av cirka 1500 personer. För mer information och anmälan se här.

Vd Henrik Lawaetz kommer också att hålla en presentation av bolaget 4 februari för Unga Aktiesparare vid UA-Akademin, Lidingö.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lawaetz, VD
E-mail: hl@wntresearch.com
Telefon: +46 72 702 4694

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Projektet befinner sig för närvarande i en fas 1b-studie på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat på Aktietorget.

För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

News from Spotlight Group