More from the company

Published: 2017-02-03 08:30:05

WntResearch AB: WntResearch inleder samarbete med Köpenhamns universitet för att undersöka hur läkemedelskandidaten Foxy-5 samverkar med immunterapier mot cancer.

WntResearchs ledande läkemedelskandidat Foxy-5 har i en pågående klinisk studie visat biologisk effekt i cancerpatienter. Nu inleder bolaget ett samarbete med docent Peter Holst vid Institutionen för immunologi och mikrobiologi på Köpenhamns universitet, för att undersöka om Foxy-5 kan kombineras med immunterapi vid behandling av cancer.

”Skulle det visa sig att Foxy-5 – vid sidan av de anti-metastatiska egenskaperna – kan samverka och fungera bra tillsammans med nya immunterapier, öppnas ytterligare intressanta möjligheter för läkemedelskandidaten att bli en viktig komponenet i framtidens cancerbehandlingar”, säger Henrik Lawaetz, VD, WntResearch AB.

Samarbetet syftar till att med hjälp av prekliniska försöksmodeller öka kunskapen om viktiga immunologiska faktorer vid metastasering, och hur Foxy-5 kan påverka dessa.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lawaetz, VD
E-mail: hl@wntresearch.com
Telefon: +46 72 702 4694

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 8.30 CET 3 februari 2017

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Projektet befinner sig för närvarande i en fas 1b-studie på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat på Aktietorget.

För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription