Press release from Companies

Published: 2012-07-11 09:03:16

WntResearch AB: Thomas Feldthus blir ny CFO för WntResearch AB

WntResearch AB (WNT.ST) meddelar att Thomas Feldthus accepterar positionen som CFO på WntResearch. Thomas har mer än två decenniers erfarenhet inom Life Science industrin. Han har varit en av grundarna av 3 olika bioteknikföretag, varav ett är danska Symphogen A/S. Han tjänstgjorde där som CFO under 12 år och bidrog till att företaget fick mer än 200 m euro i riskkapital. Dessutom förhandlade Thomas fram flera samarbetsavtal, inklusive ett avtal värt 300M USD med Genentech. Thomas har en M.Sc. från Danmarks Tekniska Universitet och en MBA från London Business School. Anställningen av Thomas Feldthus kommer att förstärka företagsets affärsmannaskap och han bidrar dessutom med ett internationellt nätverk av investerare och potentiella partners. Thomas kommer att arbeta 2 dagar i veckan för bolaget.

VD Nils Brunner kommenterar: Jag är mycket glad att vi har kunnat attrahera en kapacitet som Thomas Feldthus till tjänsten som CFO i bolaget. Thomas är en mycket respekterad entreprenör inom dansk Biotech och han har en beprövad och framgångsrik historia av kapitalanskaffning samt ett starkt internationellt nätverk. Jag tror att Thomas har exakt den kompetens och bakgrund som tillsammans med Wntr teamet kommer att föra företagets anti cancer-program framåt och därigenom skapa mervärde för våra investerare. För ytterligare information kontakta: Nils Brunner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: +45 2614 4708 eller Peter Buhl Jensen, ordförande i styrelsen E-post: pbj@buhloncology.com Telefon: +45 2160 8922 WntResearch AB (publ) är listat på AktieTorget och verksamheten är baserad på forskning från Lunds universitet. Inriktningen och syftet med WntResearch är att utveckla nya läkemedel mot metastaserande cancer. Företaget har två större utvecklingsprojekt, Foxy-5 och Box-5. Det viktigaste projektet är Foxy-5, som för närvarande testas i in vivo-modeller, och är planerad att starta fas 1 kliniska studier på metastaserande cancer 2012.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription