More from the company

Published: 2017-02-23 08:25:14

WntResearch AB: WntResearch investerarträffar i mars 2017

WntResearch VD Henrik Lawaetz kommer att presentera bolaget under Life Sciencedagen som InWest Corporate Finance arrangerar i Göteborg onsdagen den 8 mars. Presentationen sker på Wallenberg Conference Centre vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och hela arrangemanget kommer att länkas ut i realtid. WntResearch presentation hålls kl. 11.15.

För fullt program och anmälan, se här.

Som tidigare meddelats kommer WntResearch även att presentera vid nedanstående tillfällen:

WntResearch VD Henrik Lawaetz kommer att presentera bolaget under Stockholm Corporate Finance Life Science seminarium 21-22 mars. WntResearch presentation hålls 22 mars kl. 8.30-9.00.

För fullt program och anmälan, se här.

WntResearch  kommer även att presentera på Investordagen i Köpenhamn 21 mars som Dansk Aktionärforening håller. Detta event brukar besökas av cirka 1500 personer. För mer information och anmälan se här.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lawaetz, VD
E-mail: hl@wntresearch.com
Telefon: +46 72 702 4694

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Projektet befinner sig för närvarande i en fas 1b-studie på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat på Aktietorget.

För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription