Press release from Companies

Published: 2012-10-18 11:41:48

WntResearch AB: Nytt datum för delårsrapport

Med anledning av WntResearchs planerade nyemission under det fjärde kvartalet 2012 har bolaget för avsikt att tidigarelägga sin delårsrapport. Nytt datum för offentliggörande av delårsrapporten är imorgon den 19 oktober 2012. För ytterligare information kontakta: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: +45 2614 4708

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription