Press release from Companies

Published: 2012-10-30 15:39:30

WntResearch AB: Positiva prekliniska toxikologiska studier av Foxy-5

WntResearch AB (WNT.ST) rapporterar positiva resultat från de fyra veckors prekliniska toxikologiska studier som nyligen avslutats med FOXY-5. Slutsatsen är att FOXY-5 tolererades väl utan någon oväntad toxicitet. Dessa data kommer att ingå i den kliniska ansökningen till EMA (European Health myndigheter), som företaget räknar med att lämna in för att starta en fas 1 studie i slutet av 2012/början av 2013.

Nils Brünner, CEO, kommenterar: "Dessa mycket positiva resultat gör att vi kan hålla vår tidsplan som planerat och räknar därför med att inleda den kliniska fas 1 studien i slutet av 2012/början av 2013." Kontakt WntResearch: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: +45 2614 4708 WntResearch AB (WNT:ST) är listat på AktieTorget och verksamheten har sitt ursprung i forskning utförd vid Lunds univeristet, företaget etablerades 2007. Inriktningen och syftet med WntResearch är att utveckla nya läkemedel mot metastaserande cancer. Företaget har två större utvecklingsprojekt, Foxy-5 och Box-5, där det viktigaste projektet är Foxy-5. En start av fas 1 kliniska studier av FOXY-5 på metastaserande cancer planeras till slutet av 2012/ början av 2013.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription