Press release from Companies

Published: 2012-11-12 16:38:51

WntResearch AB: Tillgänglig intervju med grundare professor Tommy Andersson

Den 8 november 2012 hölls en informationsträff med WntResearch i Malmö. I samband med informationsträffen genomfördes bland annat en intervju med professor Tommy Andersson, grundare och styrelseledamot i WntResearch AB (publ). Intervjun finns nu tillgänglig på nedanstående länk.

Länk till intervju: http://vimeo.com/53259209 WntResearch i korthet WntResearch AB (publ) har två läkemedelskandidater under utveckling: Foxy-5 och Box-5. Bolagets huvudsakliga fokus ligger i nuläget på läkemedelskandidaten Foxy-5. Styrelsen i WntResearch planerar att påbörja en klinisk fas 1-studie med Foxy-5 under slutet av 2012/början av 2013. Pågående nyemission WntResearch genomför för närvarande en företrädesemission i vilken även allmänheten ges rätt att teckna aktier. Teckningstiden löper mellan den 8 - 22 november 2012. För ytterligare information, vänligen kontakta: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: +45 2614 4708

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription