Press release from Companies

Published: 2012-11-13 14:34:25

WntResearch AB: Tillgänglig bolagspresentation från informationsträff i Malmö

Den 8 november 2012 hölls en informationsträff med läkemedelsbolaget WntResearch AB (publ) i Malmö. Bolagspresentationen finns nu att tillgå via bolagets och AktieTorgets respektive hemsidor (www.wntresearch.com och www.aktietorget.se).

Bolagspresentation Thomas Feldthus, CFO i WntResearch, berättade om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Bolagspresentationen finns nu att tillgå på hemsidorna ovan, alternativt på nedanstående länkar till bolagspresentation. Länk till bolagspresentation (svensk version): https://vimeo.com/53259210 Länk till bolagspresentation (engelsk version): https://vimeo.com/53259211 WntResearch i korthet WntResearch AB (publ) har två läkemedelskandidater under utveckling: Foxy-5 och Box-5. Bolagets huvudsakliga fokus ligger i nuläget på läkemedelskandidaten Foxy-5. Styrelsen i WntResearch planerar att påbörja en klinisk fas 1-studie med Foxy-5 under slutet av 2012/början av 2013. Pågående nyemission WntResearch genomför för närvarande en företrädesemission i vilken även allmänheten ges rätt att teckna aktier. Teckningstiden löper mellan den 8 - 22 november 2012. För ytterligare information, vänligen kontakta: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: +45 2614 4708

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription