Press release from Companies

Published: 2012-11-19 12:33:30

WntResearch AB: Deltar vid Stora Aktie- och Fonddagen i Malmö 21 november 2012

WntResearch AB (publ) kommer att delta vid Stora Aktie- och Fonddagen i Malmö den 21 november 2012 där Thomas Feldthus (CFO) kommer att presentera bolaget och dess läkemedelsprojekt (cirka kl. 13.40 - 14.10).

För mer information om Stora Aktie- och Fonddagen http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/Stora-Aktiedagen/Stora-Aktie-och-Fonddagen-i-Malmo-2012/Stora-Aktie-och-Fonddagen-i-Malmo-2012/ Informationsträff i Göteborg Onsdagen den 21 november 2012 kl. 18.00 deltar bolaget dessutom vid en informationsträff i Göteborg. Föranmälan krävs och sker per mail till vast@aktietorget.se alternativt per telefon på nummer 0513 - 123 45. Plats - Radisson Blu Scandinavia Hotell, Södra Hamngatan 59-65 Göteborg. WntResearch i korthet WntResearch AB (publ) har två läkemedelskandidater under utveckling: Foxy-5 och Box-5. Bolagets huvudsakliga fokus ligger i nuläget på läkemedelskandidaten Foxy-5. Styrelsen i WntResearch planerar att påbörja en klinisk fas 1-studie med Foxy-5 under slutet av 2012/början av 2013. Pågående nyemission WntResearch genomför för närvarande en företrädesemission i vilken även allmänheten ges rätt att teckna aktier. Teckningstiden löper mellan den 8 - 22 november 2012. För ytterligare information, vänligen kontakta: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: +45 2614 4708 WntResearch AB (publ) är listat på AktieTorget och verksamheten är baserad på forskning från Lunds universitet. Inriktningen och syftet med WntResearch är att utveckla nya läkemedel mot metastaserande cancer. Företaget har två större utvecklingsprojekt, Foxy-5 och Box-5.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription