Press release from Companies

Published: 2012-11-21 11:20:33

WntResearch AB: Sista dag för teckning den 22 november 2012

Imorgon, den 22 november 2012, är sista möjligheten att teckna aktier i WntResearch AB:s (publ) aktuella företrädesemission, i vilken även allmänheten ges rätt att teckna aktier. Se avsnittet "Villkor och anvisningar" (sida 10-13) i bolagets memorandum för information om hur du går tillväga för att teckna. Memorandum finns tillgängligt på WntResearchs, AktieTorgets och Sedermera Fondkommission AB:s respektive hemsida (www.wntresearch.com, www.aktietorget.se, www.sedermera.se).

Analysföretaget Smallcap följer WntResearch. För ytterligare information se www.smallcap.se. WntResearch i korthet WntResearch AB (publ) har två läkemedelskandidater under utveckling: Foxy-5 och Box-5. Bolagets huvudsakliga fokus ligger i nuläget på läkemedelskandidaten Foxy-5. Styrelsen i WntResearch planerar att påbörja en klinisk fas 1-studie med Foxy-5 under slutet av 2012/början av 2013. Finansiell rådgivare Sedermera Fondkommission AB är finansiell rådgivare till WntResearch AB (publ) i samband med företrädesemissionen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: +45 2614 4708 Sedermera Fondkommission AB Emissionstjänster Telefon: 0431-47 17 00 E-post: nyemission@sedermera.se

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription