More from the company

Published: 2017-03-17 08:40:07

WntResearch AB: WntResearch presenterar på Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium

Bolagets forskningschef och grundare Tommy Andersson kommer att presentera WntResearch på Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium på Operaterassen den 22 mars, kl. 08.30.

Stockholm Corporate Finance arrangerar kapitalmarknadsdagen för nionde året i rad och erbjuder investerare, analytiker och media att träffa företag i Life Science & Healthcare branschen. Ca 400 åhörare samlas för att lyssna till 16 företag som på två dagar presenterar sina verksamheter, följt av en frågestund ledd av moderator Lars Frick, ekonomijournalist på Placera/Börsveckan. Man kan se presentation live genom att klicka här. För fullt program och anmälan, se här.

Dagen innan, den 21 mars kl.16.20, presenterar VD Henrik Lawaetz WntResearch på Investordagen i Köpenhamn som Dansk Aktionärforening håller. Detta event brukar besökas av cirka 1500 personer. För mer information och anmälan se här.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lawaetz, VD
E-mail: hl@wntresearch.com
Telefon: +46 72 702 4694

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Projektet befinner sig för närvarande i en fas 1b-studie på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat på Aktietorget.

För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription