Press release from Companies

Published: 2013-01-16 08:40:16

WntResearch AB: Sista dag för handel med BTA

Under november 2012 genomförde WntResearch AB (publ) en företrädesemission, i vilken även allmänheten gavs rätt att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitteras 1 921 721 aktier. Den 17 januari 2013 är sista dagen för handel med BTA (betald tecknad aktie) och stoppdag är den 22 januari 2013.

1 921 721 aktier registreras hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 24 januari 2013. Efter registreringen av nyemissionen hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i WntResearch att uppgå till 9 575 876 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 861 828,84 SEK. WntResearch i korthet WntResearch AB (publ) har två läkemedelskandidater under utveckling: Foxy-5 och Box-5. Bolagets huvudsakliga fokus ligger i nuläget på läkemedelskandidaten Foxy-5. Styrelsen i WntResearch planerar att påbörja en klinisk fas 1-studie med Foxy-5 i början av 2013. Finansiell rådgivare Sedermera Fondkommission AB var finansiell rådgivare till WntResearch AB (publ) i samband med företrädesemissionen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: +45 2614 4708 Sedermera Fondkommission AB Emissionstjänster Telefon: 0431-47 17 00 E-post: nyemission@sedermera.se

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription