Press release from Companies

Published: 2013-02-11 13:10:15

WntResearch AB: Framgångsrik produktion av Foxy-5 GMP för planerad klinisk prövning

WntResearch AB (WNT.ST) tillkännager framgångsrik tillverkning av sin huvudprodukt Foxy-5. WntResearch har avslutat tillverkningen av GMP säkrad Foxy-5 för den planerade kliniska fas 1 prövningen under 2013. Tillverkningsprocessen har framgångsrikt skalats upp för klinisk användning och företaget har nu tillräckligt material för att täcka behovet för den kliniska fas 1 prövningen. Dokumentationen och QA rapporten av Foxy-5 GMP är avslutad och kommer att ingå i företagets "Clinical Trial Application" till den danska Läkemedelsstyrelsen, som företaget planerar att lämna in under första kvartalet 2013.

VD Nils Brünner kommenterar: "Denna viktiga milstolpe innebär att bolaget har tillräckligt Foxy-5 GMP certifierat material för att utföra den planerade kliniska fas 1 prövningen under 2013." För ytterligare information kontakta: Nils Brunner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: +45 2614 4708 WntResearch AB (publ) är listat på AktieTorget och verksamheten är baserad på forskning från Lunds universitet. Inriktningen och syftet med WntResearch är att utveckla nya läkemedel mot metastaserande cancer. Företaget har två större utvecklingsprojekt, Foxy-5 och Box-5. Det viktigaste projektet är Foxy-5, som för närvarande testas i in vivo-modeller, och är planerad att starta fas 1 kliniska studier på metastaserande cancer primo 2013.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription