Press release from Companies

Published: 2013-02-19 12:59:52

WntResearch AB: Nytt datum för Bokslutskommuniké

Nytt datum för offentliggörande av Bokslutskommunikén är på måndag den 25 februari 2013.

För ytterligare information kontakta: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: +45 2614 4708

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription