Press release from Companies

Published: 2013-02-20 15:14:08

WntResearch AB: Positiva resultat ifrån den prekliniska toxikologiska GLP studien av Foxy-5

WntResearch AB (WNT.ST) meddelar positiva resultat från den prekliniska GLP studien av Foxy-5 inför den inledande kliniska fas 1 prövningen med Foxy-5. Slutsatsen av den nu avslutade studien är att Foxy-5 tolereras väl och har en gynnsam säkerhetsprofil. Dessa uppgifter kommer att ingå i den kliniska ansökningen till den danska hälsovårdsmyndigheten (DHMA), som företaget kommer att inge första kvartalet 2013 för att initiera en klinisk fas 1 prövning.

VD Nils Brünner kommenterar: "Vi är glada att ha uppnått denna sista men mycket viktig prekliniska milstolpe. Dessa mycket positiva resultat innebär att vi nu kan slutföra ansökningen (CTA) till den danska hälsovårdsmyndigheten för tillstånd att initiera den planerade kliniska fas 1 prövningen 2013." För ytterligare information kontakta: Nils Brunner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: +45 2614 4708 WntResearch AB (publ) är listat på AktieTorget och verksamheten är baserad på forskning från Lunds universitet. Inriktningen och syftet med WntResearch är att utveckla nya läkemedel mot metastaserande cancer. Företaget har två större utvecklingsprojekt, Foxy-5 och Box-5. Det viktigaste projektet är Foxy-5, som för närvarande testas i in vivo-modeller, och är planerad att starta fas 1 kliniska studier på metastaserande cancer primo 2013.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription