Press release from Companies

Published: 2013-03-15 15:14:59

WntResearch AB: Webbhearing med Thomas Feldthus och Nils Brünner

På tisdag den 19 mars 2013 klockan 10.00 kommer WntResearchs Thomas Feldthus (CFO) och Nils Brünner (VD) att finnas tillgängliga för frågor via en webbhearing som arrangeras på AktieTorgets webbplats.

Alla är välkomna att delta i diskussionen och har möjlighet att ställa frågor både i förhand och under hearingen. Information återfinns på www.aktietorget.se. För ytterligare information angående den pågående nyemissionen Teckningstiden i den pågående nyemissionen pågår fram till och med den 26 mars 2013. Fullständiga villkor och anvisningar för nyemissionen finns att tillgå i memorandum på bolagets hemsida www.wntresearch.com. WntResearch i korthet WntResearch utvecklar en helt ny typ av behandling mot cancer som är direkt riktad mot själva metastaseringsprocessen, mer specifikt cancercellernas förmåga att metastasera (sprida sig). Bolaget har två läkemedelskandidater under utveckling: Foxy-5 och Box-5. Bolagets huvudsakliga fokus ligger i nuläget på inledande och genomförande av klinisk fas 1-studie för läkemedelskandidaten Foxy-5. För ytterligare information, vänligen kontakta Thomas Feldthus, CFO E-post: tf@wntresearch.com Telefon: +45 - 22 10 99 57

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription