Press release from Companies

Published: 2013-03-25 10:39:44

WntResearch AB: Ansökan om klinisk prövning inlämnad för fas 1- studien med Foxy-5 för metastaserande bröst-, kolorektal- och prostatacancer

WntResearch AB (WNT.ST) meddelar att ansökan till klinisk prövning (CTA) har inlämnats till danska hälsovårdsmyndigheten (DHMA) för initiering av en klinisk fas 1-studie med bolagets läkemedelskandidat Foxy-5. Antalet patienter som skall inkluderas i studien är i dagsläget okänt eftersom studien är en dosupptrappning vars primära mål är att utvärdera säkerhet och tolererbarhet för att säkerställa den dos av Foxy-5 som kan rekommenderades för en klinisk fas 2-studie.

Den kliniska prövningen är planerad att genomföras vid enheten för onkologi vid Herlevs Universitetssjukhus i Danmark på patienter med metastaserande bröst-, kolorektal- eller prostatacancer, vars primärtumörer uppvisat avsaknad av eller ett låga nivåer av proteinet Wnt-5a. Det primära målet med fas 1-studien är att utvärdera säkerhet och tolererbarhet och att fastställa den dos som kan rekommenderades för en fas 2-studie. Utöver detta är syftet att bedöma preliminära bevis på anti-metastatisk tumöraktivitet. Antalet cancerpatienter som skall inkluderas i fas 1-studien är okänt eftersom dosupptrappningen kommer att fortsätta fram till dess att Foxy-5 antingen når dosbegränsande toxicitet, eller en dosnivå motsvarande den nivå som haft en anti-metastatisk effekt i de prekliniska studierna. CEO Nils Brünner kommentarer: "Idag har vi lämnat in ansökan om klinisk prövning för den kliniska fas 1-studien med Foxy-5. Detta är en stor milstolpe för WntResearch som har fört sin huvudprodukt, Foxy-5, hela vägen från upptäckt till klinisk prövning. Foxy-5 har utvecklats för behandling av metastasering – ett fruktat och dödligt tillstånd för cancerpatienter. Vi ser fram emot att kunna inleda studien." För ytterligare information, vänligen kontakta: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: + 45 2614 4708 Om Foxy-5 Foxy-5 har en signifikant marknadspotential inom området för onkologi. Foxy-5 representerar ett helt nytt koncept (first-in-class) för behandling av cancer. Läkemedelskandidaten riktar sig direkt mot den pågående metastatiska processen, vilket är den främsta orsaken till cancers dödlighet. Foxy-5 kommer att bli en av de första antimetastatiska produkterna att göra entré i en klinisk studie någonsin. Foxy-5 erbjuder ett potentiellt paradigmskifte gällande behandlingen av många stora cancerindikationer, inkluderat användning för bröst-, kolon-och prostatacancer. Om WntResearch AB WntResearch (WNT.ST) är ett publikt bolag, listat på AktieTorget. WntResearch utvecklar nya antimetastatiska terapier för behandling av cancerpatienter. Bolaget har lämnat in en ansökan om klinisk prövning för sitt huvudprodukt, Foxy-5, och har för avsikt att inleda klinisk fas 1-studie under det andra kvartalet 2013.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription