More from the company

Published: 2017-04-21 09:06:43

WntResearch AB: Ny forskning ger ökad kunskap om hur Wnt5a-signalering motverkar bröstcancercellers rörelse och spridning

WntResearchs forskningschef, professor Tommy Andersson, har tillsammans med sin forskargrupp vid Lunds universitet publicerat en vetenskaplig artikel i tidskriften Oncotarget. I artikeln beskrivs fördjupad kunskap om hur Wnt5a-signalering motverkar bröstcancercellers rörelse och spridning.

I de försök som genomförts resulterar Wnt5a-signalering i en normalisering av tumörcellernas metabolism, från att vara laktatbildande till att bli icke-laktatbildande. Denna metabola förändring är en förutsättning för att Wnt5a-signalering skall kunna motverka bröstcancercellernas rörelse- och invasionsförmåga.

Dessutom visar forskarna att WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5 kan hämma bröstcancercellers rörelser och invasionsförmåga även i en miljö med hög koncentration av laktat. Detta innebär att Foxy-5 har en terapeutisk potential även om en tumör eller dess omgivande bindväv bildar mycket laktat, vilket ofta är förknippat med aggressiv sjukdom.

Den vetenskapliga artikeln kan nås vid nedanstående länk:

http://www.impactjournals.com/oncotarget/index.php?journal=oncotarget&page=article&op=view&path[]=17277

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lawaetz, VD
E-mail: hl@wntresearch.com
Telefon: +46 72 702 4694

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 09:00 CET 21 april 2017.

Om WntResearch

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort.

WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Projektet befinner sig för närvarande i en fas 1b-studie på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat på Aktietorget.

För mer information se: www.wntresearch.com

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription