Press release from Companies

Published: 2013-04-09 12:17:40

WntResearch AB: Forskarpatent flaggar i WntResearch AB

Forskarpatent i Syd AB har genom utspädning via nyemissioner och försäljning av aktier i WntResearch minskat ägandet ifrån 2 miljoner aktier motsvarande 20,89% till 1.2 miljoner aktier motsvarande 10% av den utestående aktiestocken, inberäknat registrerade aktier och WntResearch BTA efter den senaste fulltecknade emissionen. Bert Junno, VD Forskarpatent i Syd AB

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription