Press release from Companies

Published: 2013-04-17 15:05:43

WntResearch AB: Sista dag för handel med BTA

Under mars 2013 genomförde WntResearch AB (publ) en företrädesemission i vilken även allmänheten gavs rätt att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitteras 2 393 969 aktier och WntResearch tillförs därmed cirka 7,2 MSEK före emissionskostnader. Den 19 april 2013 är sista dagen för handel med BTA (betald tecknad aktie) och stoppdag är den 24 april 2013.

2 393 969 aktier registreras hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 26 april 2013. Efter registreringen av nyemissionen hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i WntResearch att uppgå till 11 969 845 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 077 286,05 SEK. Finansiell rådgivare Sedermera Fondkommission AB var finansiell rådgivare till WntResearch AB (publ) i samband med företrädesemissionen. För ytterligare information, vänligen kontakta Thomas Feldthus, CFO WntResearch AB (publ) E-post: tf@wntresearch.com Telefon: +45 – 22 10 99 57 Sedermera Fondkommission AB Emissionstjänster Telefon: 0431-47 17 00 E-post: nyemission@sedermera.se WntResearch AB (publ) är listat på AktieTorget och verksamheten är baserad på forskning från Lunds universitet. Inriktningen och syftet med WntResearch är att utveckla nya läkemedel mot metastaserande cancer. Företaget har två större utvecklingsprojekt, Foxy-5 och Box-5.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription