Press release from Companies

Published: 2013-05-27 11:22:52

WntResearch AB: Försäljning av egna aktier stärker likviditeten med cirka 2,1 MSEK

WntResearch AB (WNT.ST) har avyttrat en sedan tidigare erhållen gåva av egna aktier. Aktierna såldes till en genomsnittlig kurs av 12,21 SEK per aktie, vilket inbringade cirka 2,1 MSEK efter finansiella kostnader. Transaktionen medför inte någon utspädningseffekt för bolagets aktieägare.

Som kommunicerades under augusti 2011 erhöll WntResearch en gåva från en av bolagets grundare i form av 177 500 befintliga egna aktier. Enligt Aktiebolagslagen ska egna aktier avyttras inom tre år efter förvärvet. WntResearch har därför sålt dessa aktier under perioden 23 april till 21 maj 2013. Det genomsnittliga försäljningspriset var 12,21 SEK per aktie. Efter finansiella kostnader erhöll bolaget cirka 2 124 000 SEK. VD Nils Brünner kommenterar ”Intäkterna från transaktionen stärker vår finansiella ställning ytterligare avseende den kliniska utvecklingen av Foxy-5. Vi har lämnat in en Clinical Trial Application för fas 1 och vi kommer att inleda studien på onkologiavdelningen på Herlev Hospital så snart vi har godkännande från hälsovårdsmyndigheterna i Danmark.” För ytterligare information, vänligen kontakta Thomas Feldthus, CFO WntResearch AB (publ) E-post: tf@wntresearch.com Telefon: +45 2210 9957 Om Foxy-5 Foxy-5 har en signifikant marknadspotential inom området för onkologi. Foxy-5 representerar ett helt nytt koncept (first-in-class) för behandling av cancer. Läkemedelskandidaten riktar sig direkt mot den pågående metastatiska processen, vilket är den främsta orsaken till cancers dödlighet. Foxy-5 kommer att bli en av de första antimetastatiska produkterna att göra entré i en klinisk studie någonsin. Foxy-5 erbjuder ett potentiellt paradigmskifte gällande behandlingen av många stora cancerindikationer, inkluderat användning för bröst-, kolon- och prostatacancer.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription