Press release from Companies

Published: 2013-07-10 13:17:07

WntResearch AB: Patientunderlaget för Foxy-5 studien breddas

WntResearch AB (WNT.ST) meddelar att intitering av fas 1-studien med bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 har startat på Herlev Sjukhus, Köpenhamn, Danmark. För att bredda patientunderlaget och säkerställa att slutresultatet är optimalt för klinisk praxis har en begäran om utökning av urvalskriterierna för studien lämnats in till den danska hälsovårdsmyndigheten (DHMA). På så sätt kommer förutsättningarna för rekrytering av patienter att förbättras.

Studien är en dosupptrappning vars primära mål är att utvärdera säkerhet och tolererbarhet för att säkerställa den dos av Foxy-5 som kan rekommenderades för en klinisk fas 2-studie. Den kliniska prövningen genomföras vid enheten för onkologi vid Herlevs Universitetssjukhus i Danmark på patienter med metastaserande bröst-, kolorektal- eller prostatacancer, vars primärtumörer uppvisat avsaknad av eller låga nivåer av proteinet Wnt-5a. Utöver att utvärdera säkerhet och tolererbarhet är syftet att bedöma preliminära bevis på anti-metastatisk effekt. Antalet cancerpatienter som skall inkluderas i fas 1-studien är okänt eftersom dosupptrappningen kommer att fortsätta fram till dess att Foxy-5 antingen når dosbegränsande toxicitet, eller en dosnivå motsvarande den nivå som haft en anti-metastatisk effekt i de prekliniska studierna. CEO Nils Brünner kommentarer: "Vi har lämnat in en ansökan om att patientunderlaget för Foxy-5 studien skall breddas för den kliniske prövningen av med Foxy-5 i fas 1-studien. Studien har initierats vid enheten för onkologi vid Herlevs Universitetssjukhus i Danmark." För ytterligare information, vänligen kontakta: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: + 45 2614 4708 Om Foxy-5 Foxy-5 har en signifikant marknadspotential inom området för onkologi. Foxy-5 representerar ett helt nytt koncept (first-in-class) för behandling av cancer. Läkemedelskandidaten riktar sig direkt mot den pågående metastatiska processen, vilket är den främsta orsaken till cancers dödlighet. Foxy-5 kommer att bli en av de första antimetastatiska produkterna att göra entré i en klinisk studie någonsin. Foxy-5 erbjuder ett potentiellt paradigmskifte gällande behandlingen av många stora cancerindikationer, inkluderat användning för bröst-, kolon-och prostatacancer. Om WntResearch AB WntResearch (WNT.ST) är ett publikt bolag, listat på AktieTorget. WntResearch utvecklar nya antimetastatiska terapier för behandling av cancerpatienter. Bolaget har lämnat in en ansökan om klinisk prövning för sitt huvudprodukt, Foxy-5, och har initierat en klinisk fas 1-studie under det andra kvartalet 2013.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription