Press release from Companies

Published: 2013-11-06 09:44:54

WntResearch AB: De första sex patienterna har screenats och resultaten bearbetas nu i den pågående Foxy-5 fas 1 studien

WntResearch AB (WNT.ST) meddelar att arbetet med teknisk överföring av den immunohistokemiska analysen av tumörers Wnt-5a innehåll på avdelningen för patologi, Herlev Hospital har lyckats och de första sex patienternas screening resultat bearbetas nu. WntResearch får resultaten från analysen under denna vecka. De patienter som kan inkluderas i Foxy-5 studien måste sakna eller ha låga endogena nivåer av Wnt-5a i sina primärtumörer.

Företaget kör studien vid enheten för onkologi vid Herlev Universits Hospital i Danmark på patienter med metastaserad bröstcancer, kolorektal eller prostata cancer med ingen eller låg uttrycks nivå av proteinet kallat Wnt-5a i sina primära tumörer. Genom att erbjuda behandling med Foxy-5 till patienter med inga eller låga endogena nivåer av Wnt-5a är målet att hämma den metastaserande processen. Alla godkännanden från myndigheterna är på plats och onkologer och patienter är redo så snart resultaten från screening förfarandena är på plats. CEO Nils Brünner kommentarer: "Vi ser mycket fram emot att ta emot resultaten från pre screening av de ursprungliga sex patienterna. Den första patienten som kan inkluderas i Foxy-5 studien planerar man att behandla kort efter att resultaten från avdelningen för patologi erhållits. Vi har designat Foxy-5 för att förhindra metastaser – ett fruktat och ofta dödligt tillstånd för cancerpatienter.” För ytterligare information vänligen kontakta: Nils Brünner, VD E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: + 45 2614 4708 Om Foxy-5 Foxy-5 är en anti metastaserande drog i fas 1. Foxy-5 har en betydande marknadspotential inom onkologi. Foxy-5 representerar ett första klass ett koncept för behandling av cancer. Studie drogen inriktar sig på den metastaserande processen, vilken är den främsta orsaken till dödsfall i cancer. Foxy-5 är en av de första anti-metastas substanserna någonsin att användas vid kliniska prövningar. Foxy-5 erbjuder ett potentiellt paradigmskifte för att påverka behandling av många stora cancertyper inklusive bröst-, kolon-och prostatacancer. Om WntResearch AB WntResearch (WNT.ST) är börsnoterat på AktieTorget. WntResearch utvecklar nya anti metastaserande terapier för behandling av cancerpatienter.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription