Press release from Companies

Published: 2014-02-26 07:57:12

WntResearch AB: Bolaget tillförs cirka 4,5 MSEK genom nyttjande av optioner i enlighet med GEM-avtalet

Under de första två månaderna 2014 nyttjade GEM (Global Emerging Markets) och dess partners 473 032 teckningsoptioner för nyteckning av 539 256 aktier till ett totalt värde av 4 497 395 SEK. Det totala antalet återstående teckningsoptioner enligt avtalet är därmed 174 342 stycken per 25 februari 2014.

I mars 2012 tecknades 1 000 000 teckningsoptioner av GEM med en löptid om fem år. Efter omräkning med anledning av företrädesemissionen i mars 2013 (i enlighet med optionsvillkoren) berättigar varje teckningsoption till teckning av 1,14 nya aktier till en teckningskurs om 8,34 SEK per aktie. Under de första två månaderna 2014 nyttjade GEM och dess partners 473 032 teckningsoptioner för nyteckning av 539 256 aktier till en kurs om 8,34 SEK per aktie och ett totalt värde av 4 497 032 SEK. Det totala antalet återstående teckningsoptioner enligt avtalet var därmed 174 342 stycken per 25 februari 2014. Det totala antalet aktier uppgår per 25 februari 2014 till 12 911 093 aktier och aktiekapitalet uppgår till 1 161 998,37 SEK. -Nyttjandet av dessa teckningsoptioner är ett resultat av aktiekursens uppgång under 2013. Det tillförda kapitalet stärker vår finansiella situation och ökar den finansiella flexibiliteten, säger VD Nils Brünner. För ytterligare information, vänligen kontakta: Nils Brünner, CEO, WntResearch AB (publ) E-post: nbr@wntresearch.com Telefon: +45 2614 4708 Om Foxy-5 Foxy-5 är en antimetastatisk läkemedelskandidat i klinisk fas 1-studie. Foxy-5 har enligt styrelsens bedömning signifikant marknadspotential inom onkologiområdet. Foxy-5 representerar ett helt nytt koncept (first-in-class) för behandling av cancer. Läkemedelskandidaten riktar sig direkt mot den pågående metastatiska processen, vilket är den främsta orsaken till cancers dödlighet. Foxy-5 kommer att bli en av de första antimetastatiska produkterna att göra entré i en klinisk studie någonsin. Foxy-5 erbjuder ett potentiellt paradigmskifte gällande behandling av många stora cancerindikationer, inkluderat användning för bröst-, kolon- och prostatacancer. Om WntResearch WntResearch AB (publ) är ett publikt bolag listat på AktieTorget. WntResearch utvecklar nya läkemedel mot metastaserande terapier för behandling av cancerpatienter. WntResearch har en läkemedelskandidat i klinisk fas 1 – Foxy-5 – samt ett utvecklingsprogram – Box-5. Bolaget fokuserar nu på klinisk utveckling av sin läkemedelskandidat Foxy-5.

Läs mer hos Cision
Read more about WntResearch AB

Subscription